Vi är sedan flera år delägare/partner med IdrottsEkonomiskt Centrum, HälsoEkonomiskt Centrum och Nordeg, samt samarbetspartners med Lean Forward AB.

IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC) är Part of Nordic Evaluation Group (www.nordeg.se) och en oberoende kunskapsorganisation med fokus på både den idéburna sektorn och sportens marknadsekonomi.

IEC genomför bland annat analyser av utvecklingen inom idéburen sektor, sport och ekonomi. Begreppen samhällsnytta och olika nyttovärden är fundamentet och innehållet bygger på vårt eget utvecklingsarbete med olika samarbetspartners.
IEC paketerar allt från det lilla paketet som vänder sig mot enskild idrottsutövare till idrottsföreningar, elitföreningar, idrottsorganisationer och förbund till näringslivet, kommun, skolor och universitet.

HealthEconomic Center (HEC) är en tankesmedja för hälsoekonomiska analyser på micro-, meso- och macronivå.
Gruppen är ett öppet nätverk av forskare i ekonomi och sjukvårdsorganisation, samt andra experter med kopplingar till hälso- och sjukvården i Sverige.

Nätverket syftar till innovationer inom sektorn där nya institutionella och organisatoriska former såväl som metoder för promotion, prevention och behandlingsmetoder kan utvecklas. Nätverket ser möjligheter till betydande effektiviseringar genom att HEC samverkar med företag, kommuner, landsting och idéburna organisationer inom och runt hälsosektorn.

Nordeg – Nordic Evaluation Group – är flera nätverk av samverkande experter och forskare som arbetar med utvärdering, effektmätningar och utveckling inom ett flertal områden. IEC IdrottsEkonomiskt Centrum är ett sådant nätverk. Andra nätverk arbetar med HEC Health Economic Center, Social Metric och Lokal Utveckling. Medarbetarna har omfattande erfarenhet av att arbeta beställar- och lösningsfokuserat.

Lean forward hjälper organisationer att inrätta en lärandekultur, där beslut baseras på data, men med en klar vision och syfte.
Lean Forward är ett ramverk för att forma produkter som kunderna älskar, den är utformad för att enkelt integreras med en Agile-process som Scrum.
Team som arbetar med Lean Forward fokuserar på resultat snarare än att leverera funktioner. De är datadrivna och sätter alltid kunden i första rummet.
Med hjälp av Lean Forward kan organisationer bli lärande organismer som ständigt förnyas och växer.